album-bocian.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

album Bocian


polecamy wyjątkową publikację

Album "Bocian"

Polecamy Państwu najnowszy album wydawnictwa Aleksander poświęcony bocianowi białemu.
"Bocian", bo taki tytuł ma album, to ponad 240 stron a na nich min. teksty o bocianie najlepszych autorów: Ewy Rumińskiej, Zbigniewa Jakubca i Adama Guziaka oraz zdjęcia Grzegorza Huberta Gerka prezentujące boćki w czterech rozdziałach: "Przedwiośnie - czas powrotów", "Gnizado - czas miłości i rodzicielstwa", "Pełnia lata" oraz  "Sierpień - czas odlotów". Wisienką na torcie jest rozdział "Bociany Włodzimierza Puchalskiego".
Wszystkie teksty tłumaczone są na języki angielski i niemiecki.


Wstęp do albumu

Chyba każdy z nas przejeżdżając przez polską wieś zauważył na dachu stodoły, kominie, czy słupie telefonicznym gniazdo z siedzącym na nim dużym czarno-białym ptakiem o długim czerwonym dziobie. Bocian biały to ptak, o którym z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że niewątpliwie kojarzy się z Polską. Potwierdzeniem tego będzie fakt, że prawie 1/4 światowej populacji bocianów białych gniazduje na terenie naszego kraju – tak, co czwarty bocian na świecie jest Polakiem – to brzmi dumnie!
W kulturze ludowej zawsze było miejsce dla różnych gatunków zwierząt, jednak bocian zajmował w niej szczególną pozycję. Był to ptak, niecierpliwie wyczekiwany każdego schyłku zimy jako zwiastun nadchodzącej wiosny. Ptak ten zawsze oznaczał pomyślność, stąd w dawniejszych czasach gospodarze zachęcali boćki na różne sposoby do gniazdowania na ich dachach wierząc, że uchroni ich to przed piorunami. Z wiosennym przylotem bocianów wiązały się również i wróżby – jeżeli pierwszego bociana zauważono w locie to było pewne, że w danym roku do tej osoby przyleci pomyślność, jeżeli jednak obserwowany ptak stał na gnieździe lub na ziemi to niestety rok nie zapowiadał się ciekawie. Niemałą rolę przypisywano boćkom również w ludzkiej prokreacji, wiążąc fakt ich wiosennych powrotów z większym w tym czasie odsetkiem narodzin.  
Bocian biały darzony był czcią i szacunkiem, jego uśmiercanie było potępiane, choć niekiedy wytłumaczalne faktem, że pewne części bocianiego ciała odpowiednio przyrządzone miały zapewniać ukojenie różnych dolegliwości.
Piętno jakie wywarły bociany w naszej kulturze widoczne jest też w nazwach oraz herbach wielu miast - w Polsce 29 nazw miejscowości pochodzi od bociana, są więc: Bocian, Bocianek, Bociek, Boćki, Bocianicha, Bocianiec, Bocianka, Bocianowo itp.
Po dziś dzień ptak ten darzony jest sympatią, jego przylot ogłaszany jest zawsze w publicznych mediach, pomaga mu się w zakładaniu gniazd przez budowanie specjalnych platform. Mimo, że na boćki czeka wiele zagrożeń jak choćby pozostawiane na polach sznury od snopowiązałek, które znoszone do gniazda owijają się wokół skoków piskląt powodując nierzadko ich martwicę i autoamputację, napowietrzne linie energetyczne stające się powodem kolizji młodych ptaków próbujących swych sił w powietrzu czy środki chemiczne stosowane w rolnictwie powodujące zatrucia, polska populacja tych ptaków nie dość, że jest stabilna to wykazuje niewielki trend wzrostowy.
Wobec wszystkich powyższych faktów uważamy, że bociany białe w pełni zasługują na dodatkowy hołd w postaci niniejszego albumu!

Dr n.wet. Tomasz Stenzel
Prof. dr hab. Andrzej KoncickiAlbum ten nie ukazałby się w tak bogatej formie gdyby nie pomoc kilka osób, firm i instytucji.
Serdecznie dziękujemy
Główny Sponsor
Sponsor

Album powstał we współpracy z:

                                     
                                   


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego